Monthly Archives: January 2018

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

   lektor.  lektor

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Túto staršiu, no stále tak aktuálnu vetu pozná takmer každý z nás, a my, žiaci bilingválnych tried, nie sme žiadnou výnimkou. Dobre poznáme dôležitosť potreby učenia sa cudzích jazykov, a preto sme s veľkým nadšením privítali myšlienku týždňa s lektormi, ktorý sa uskutočnil od 11. do 15.12 2017. Spoločne sme privítali štyroch lektorov z anglicky hovoriacich krajín (z Veľkej Británie a Írska), ktorí sa nás pokúsili naučiť angličtinu inou, hravou formou. Taktiež nás zoznámili s ich kultúrou, a tak posilnili multikulturálne vzťahy medzi našimi národmi. My, na oplátku, sme ich zoznámili s našimi tradíciami a zvykmi, ktoré sa u nás zachovali až dodnes.
Som si istý, že táto nová skúsenosť nám utkvie v pamäti ešte dlho. Osobné poďakovanie patrí našim dvom profesorkám angličtiny, p. profesorke Ferjovej, p. profesorke Štovkovej  a vedeniu školy, ktorí nám umožnili stráviť jeden školský týždeň takýmto netradičným spôsobom.

Ivo Takáč, 4.D

12 hodinovka v basketbale

Býva už zvykom, že tesne pred vianočnými sviatkami sa na našej škole uskutočňuje 12 hodinovka v basketbale. Ani tento rok nebol výnimkou a v piatok 15.decembra 2017 sa 50 študentov nášho gymnázia rozhodlo stať sa jej súčasťou. Oproti minulému roku sa počet tímov zvýšil zo 7 na 10 a zmenil sa aj herný spôsob. Družstvá boli rozdelené do dvoch 5-členných skupín a jednotlivé tímy nebojovali iba za seba, ale za celú svoju skupinu. Na konci sa všetky dosiahnuté koše spočítali a výsledkom bolo víťazstvo červených nad modrými v pomere 759:601. Každý z účastníkov si domov odniesol pamätný diplom a sladkú drobnosť. Poďakovanie za zorganizovanie tejto akcie patrí našim telocvikárom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Jakub Polák, IV.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company