„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

   lektor.  lektor

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Túto staršiu, no stále tak aktuálnu vetu pozná takmer každý z nás, a my, žiaci bilingválnych tried, nie sme žiadnou výnimkou. Dobre poznáme dôležitosť potreby učenia sa cudzích jazykov, a preto sme s veľkým nadšením privítali myšlienku týždňa s lektormi, ktorý sa uskutočnil od 11. do 15.12 2017. Spoločne sme privítali štyroch lektorov z anglicky hovoriacich krajín (z Veľkej Británie a Írska), ktorí sa nás pokúsili naučiť angličtinu inou, hravou formou. Taktiež nás zoznámili s ich kultúrou, a tak posilnili multikulturálne vzťahy medzi našimi národmi. My, na oplátku, sme ich zoznámili s našimi tradíciami a zvykmi, ktoré sa u nás zachovali až dodnes.
Som si istý, že táto nová skúsenosť nám utkvie v pamäti ešte dlho. Osobné poďakovanie patrí našim dvom profesorkám angličtiny, p. profesorke Ferjovej, p. profesorke Štovkovej  a vedeniu školy, ktorí nám umožnili stráviť jeden školský týždeň takýmto netradičným spôsobom.

Ivo Takáč, 4.D

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company