Post Bellum

picture3 picture2 picture1

V utorok 12.12.2023 sme sa triedy 3.B a septima mali možnosť zúčastniť  zážitkového workshopu  Nežná zmena s organizáciou Post Bellum, s ktorou sme si zopakovali pojmy 20. storočia a bližšie sa oboznámili s udalosťami ako Sviečková manifestácia  a Nežná revolúcia .

Diskusia ale aj zábavné aktivity  s lektormi  nás preniesli do obdobia, v ktorom žili naši rodičia a starí rodičia. Konkrétne to bolo hranie rolí rodín, ktoré patrili k socialistom alebo kapitalistom a s tým spojené reagovanie na rôzne situácie, ktoré systém prinášal – udávanie ľudí idúcich proti režimu, propaganda, či protesty. V rámci tohto stretnutia sme tiež hovorili o tom, ako kapitalisti v tej dobe vystupovali proti socializmu. Uvedomili sme si, ako  ich snaha o zachovanie slobody a individuálnych práv narážala na rôzne prekážky a obmedzenia.

 Vďaka spomínaným aktivitám sme získali  pohľad na vývoj spoločnosti pod vplyvom rôznych ideológií a ako jednotlivci reagovali na výzvy tej doby.

Viktória Juhásová 3.B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company