iBobor

report (1)_page-0001 report (2)_page-0001 report (3)_page-0001 report (4)_page-0001 report (5)_page-0001 report (6)_page-0001 report (7)_page-0001 report_page-0001

7.11. a 9.11.2023 sa uskutočnila celoslovenská súťaž iBobor. Naši žiaci súťažili v kategórii Junior a Senior. Súťaže sa zúčastnilo 96 žiakov a 8 z nich patrilo medzi úspešných riešiteľov.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company