Európsky týždeň boja proti drogám

1 2 3 4 5 6

V novembri sme si na škole opäť pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.  V tomto  roku  tento týždeň prebiehal od 13. novembra 2023 do 19. novembra 2023.

     V priebehu týždňa sme pripravili a uskutočnili viaceré aktivity:

  • na hodinách etickej výchovy sme diskutovali o legálnych drogách-alkohol a cigarety ,
  • v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa zrealizovala prednáška o alkohole v triede 1.A, kvinta a sexta,
  • vo vestibule školy sme inštalovali panel s poučným materiálom o drogách,
  • v spolupráci s Políciou SR sme pre žiakov 1.-3. ročníka zrealizovali preventívnu aktivitu.
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company