IMG_20231004_080648 IMG_20231004_081346 IMG_20231004_082630 IMG_20231004_085201 IMG_20231004_085855

V rámci TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY sme navštívili bývalú jazdiareň v Trebišove – prírodopisná expozícia Poľovníctvo a ochrana zveri. Mohli sme vidieť DIORÁMU – preparáty zvierat celého sveta v ich „prirodzenom prostredí“– podľa  svetadielov.

Pozreli sme si  cicavce a vtáky typické pre pohoria Ázie, les a prériu severnej Ameriky, prales Austrálie, tropický prales a savanu Afriky a listnatý les a pohoria Európy, teda aj Slovenska.

Spoznávali sme typické dreviny v parku – listnaté aj ihličnaté, naše i cudzokrajné. Oboznámili sme sa s predstaviteľmi našej i cudzokrajnej fauny a flóry a poukázali sme na ich význam a nezastupiteľné miesto v prírode. Študenti sa na malej ploche oboznámili s biodiverzitou našej planéty.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company