9. ročník celoslovenského projektu

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. októbra 2023 na tému

Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční

Žiaci našej školy sa do podujatia zapojili aktivitou Maľované čítanie. Každý žiak mohol svoju výnimočnosť ukázať pri výtvarnom zobrazení diela, ktoré bolo pre každého rovnaké (Sofokles: Antigona). Žiaci pracovali v skupinkách, ktoré si vytvorili na základe dobrovoľného výberu spolužiakov. Spoločne výtvarne zobrazili svoje, pocity, postrehy, myšlienky  k dielu Antigona, ktoré si už v predstihu vypožičali zo školskej knižnice a následne ho prečítali. Výsledné práce budú vystavené v školskej knižnici, kde žiaci, ktorí navštívia knižnicu od 23.10. 2023 do 13.11. 2023, dajú svoj hlas  najpútavejšiemu zobrazeniu diela Antigona.

dk

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company