Reportáž uverejnená v internetovej televízii Visla v Poľsku, o projekte „How to maintain physical and mental well-being?“ v partnerskej škole Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny, do ktorého sa zapojila naša škola. (pozn. od 58 minúty)

https://www.youtube.com/watch?v=LHynDRGEUwk

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company