Olympiáda zo slovenčiny na GYMTV

IMG-7586 IMG-7593 IMG-7594 IMG-7582 IMG-7588
Stalo sa dobrým zvykom, že p. p. Eva Balová, ktorá je koordinátorou OSJL,  zvykne pripraviť kvalitné školské kolo vždy koncom kalendárneho roka.
Ani teraz tomu nebolo inak.
Do kategórie B (žiaci 1. a 2. ročníka) sa prihlasilo 6 dievčat a 2 chlapci, kategória A (3. a 4. ročník) už zaujala len 7 dievčat.
Napriek tomu, že slovenčina je povinným maturitným predmetom, málokto nájde odvahu zapojiť sa do tejto náročnej olympiády. Skladá sa totiž z troch častí. Prvou je test zameraný na všeobecné jazykové znalosti a čítanie s porozumením, druhou časťou je transformácia textu a treťou ústne predvedenie napr. diskusného príspevku po krátkej písomnej príprave.
A ako to nakoniec dopadlo?
V kategórii B sa na 1. mieste umiestnila Michaela Filipeková (sexta), na 2. mieste Martina Hriciková (II.A) a na 3. mieste Miriam Lešová zo sexty.
Víťazkou kategórie A sa stala Laura Mária Majcherová z III.A, druhá bola Lea Daniela Tomčíková z III.B a na treťom mieste sa umiestnila Denisa Vajdová zo IV.A.
Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a víťazkám držíme palce v krajskom kole OSJL.
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company