Učíme sa cudzie jazyky s WocaBee

collage bee (1)

Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a študenti súťažili online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

Žiaci sa v aplikácii učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
V súťaži sa hodnotila usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Do súťaže bolo zapojených 5 jazykových skupín a skupina 4A a 2AB sa umiestnili do 10 miesta v rámci okresu.

Tou najdôležitejšou výhrou však je zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že učenie sa cudzích jazykov prináša študentom aj radosť, keďže aplikáciu na učenie slovnej zásoby používajú študenti aj po skončení súťaže.

                                                                           PhDr. Viera Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company