Biela pastelka

received_380783677602992 received_419523440108648 received_476234751192552 received_826701055438607 received_3213329682250145 received_5453665801419766

Verejnú zbierku, do ktorej sme sa zapojili 23. 9. 2022, organizuje už 20 rokov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom je získať finančné prostriedky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Ďakujeme dobrovoľníkom z triedy kvinta P. Anďalovi, K. Balogovej, J. Matysovi a E. Poľákovej, ktorým nie je osud ľudí ľahostajný.

Výnosom zbierky pomáhame pri nácviku samostatnej chôdze bielou palicou, výučbe čítania a písania Braillovho písma, pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, žehlenie, upratovanie …. .

V neposlednom rade ďakujeme študentom GymTv, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company