Olympiáda kritického myslenia

Dňa 23.3.2022 sa konalo krajské kolo OKM. Našu školu reprezentovali študenti:

  1. kategória – Michaela Filipeková
  2. kategória - Alexandra Lehončáková, Krištof Ján Bernát, Sofia Vilusová a Alexandra Onuščáková.

Olympiáda prebiehala v troch súťažných častiach:

Prvá časť – overovanie a vyhľadávanie informácií.

Druhá časť- identifikácia logických chýb v texte a interpretácia dát z grafov a štatistík.

Tretia časť-  formulácia argumentov na určené témy.

Olympiádu vyhodnocovali akreditovaní rozhodcovia a akreditované rozhodkyne Slovenskej debatnej asociácie a 20.4.2022 zverejnili vyhodnotenie súťaže. Súťažiacim poskytnú detailnú spätnú väzbu na argumentačnú časť.

V prvej desiatke spomedzi 104 súťažiacich sa umiestnili :

Alexandra Lehončáková – 6. miesto

 Krištof Ján Bernát – 7. miesto

Ďakujeme všetkým zúčastneným a  blahoželáme k pekným výsledkom.

Školská koordinátorka súťaže, Mgr. E. Balová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company