Co-Age Volunteers

Co-Age volunteers_photo

V priebehu posledných dvoch týždňov som mal možnosť pracovať na projekte Co-Age Volunteers, ktorý bojuje proti sociálnej priepasti medzi mládežou a staršími ľuďmi. Aktivity projektu boli  financované z programu Erasmus+.

 Tréning, ktorého sa zúčastnilo 20 ľudí rôzneho vierovyznania, národnosti a sexuality, sa konal počas dvoch víkendov – vo Viedni a v Bratislave. Obsahom bolo budovanie tímu, riadenie konfliktov, krízový manažment a samozrejme, zábava. Jeho súčasťou boli aj workshopy zamerané na rozvoj kritického myslenia, soft-skills a sebapoznávania. Ocitol som sa v novom prostredí, plnom polarity kreativity, v ktorom som zistil, že na vzdelávanie sa dá pozerať aj inak, ako na nekonečné memorovanie.

Budúcim uchádzačom vrelo odporúčam zúčastňovať sa takýchto projektov, je to možnosť, ako si zlepšiť komunikáciu v angličtine, spoznať svoje silné a slabé stránky a taktiež nadviazať kontakty po celom svete.

Ak sa vám vynorili akékoľvek otázky týkajúce sa zapojenia do projektov, neváhajte kontaktovať p.profesorku PhDr. V. Žajákovú alebo mňa, na osobnom instagrame @erik_beres)

Erik Béreš 4.B

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company