BEST IN ENGLISH

0001

Dňa 26.11. 2021 sa konala celosvetová súťaž Best in English a podľa výsledkov sa do nej zapojilo 17 223 študentov z 595 stredných škôl z 32 krajín. Výsledok jednotlivých škôl sa posudzoval podľa skóre 8 najlepších študentov danej školy.

School Name: Gymnázium Trebišov

Place World: 132

Place Country: 22

Place Region: 3

Naše top tri študentky, ktoré dosiahli vynikajúci výsledok. Veď celková víťazka dosiahla 120,5 bodov (zo 125). Teda je vidieť, že naši študenti sú šikovní a vo svete sa nestratia. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších jazykových súťažiach.

Name Last name Age   Place World:    Place Slovakia:    Points  
1.Alexandra Lehončáková 18       553          97    111,5
2.Sophia Gazdičová 18       662         118    111
3.Natália Bogdányiová 17       771         130    110,5
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company