Prázdninový týždeň plný učenia?!

5 6 3 4 2 1

Nadpis možno mnohých šokoval J, no aby som ho vysvetlila, musím začať od začiatku.

V minulom školskom roku som sa zapojila do prvého ročníka KaSMEDu (Korešpondenčného semináru z medicíny), ktorý je projektom organizácie MEDCON, vytvorenej skupinkou stredoškolákov. Tento projekt je zameraný na priblíženie medicíny študentom pomocou riešenia tzv. case studies.

Odmenou pre úspešných riešiteľov bola Letná akadémia, ktorá sa konala posledný augustový týždeň neďaleko malej dedinky Jedľové Kostoľany. Organizátori dali radšej prednosť zážitkovému vzdelávaniu, takže učebnice a príklady si pri tom odmyslite. Hneď v prvý deň sme mali možnosť stretnúť sa so „živým doktorom“, anestéziológom z Fakultnej nemocnice v Motole, ktorý nás počas svojho rozprávania dostal priamo do operačnej sály. Mali sme možnosť vyskúšať si intubáciu a v závere jeho prednášky sme absolvovali kurz chirurgického šitia. Ďalej sme nahliadli aj do sveta dvoch záchranárov, Anky a Tomáša, s ktorými sme riešili simulované záchranné akcie. V strede týždňa k nám zavítala aj veterinárka Hana, ktorá nám pripravila zaujímavé úlohy, v ktorých sme diagnostikovali ochorenia ako bubonický mor, či antrax. A čo tieto pojmy spája? Ak ste odpovedali antropozoonózy, je to správne! Na svoje si prišli aj budúci zubári, pretože spolu so zubárkou Júliou sme si vyskúšali robiť zubné výplne na zuboch z 3D tlačiarne. Keď už som si myslela, že nič zaujímavejšie nebude, prišla dvojica kardiochirurgičky a traumatológa. Anatómiu sme si s nimi precvičili na reálnom bravčovom srdci!

Počas tohto týždňa sme využili snáď každú minútu, no pravdupovediac, aj mesiac by bol málo na nahliadnutie do tak jedinečného a prepracovaného sveta, akým je naše telo!

Prvá letná akadémia pre budúcich medikov stavila na zážitkové vzdelávanie, nie vzorce – Nadácia Dionýza Ilkoviča (nadaciadi.sk) .

  Lenka Fraštiová IV.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company