KVA-foto Kvi-foto kvi-fotoo kvi-fotooo peršaci peršaci-foto prvaci-foto prvaci-fotoo

Svetový kozmický týždeň  (World Space Week, WSW) bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie, sa aj  tohto roku zúčastní osláv Svetového kozmického týždňa.  Tak ako v uplynulých piatich – šiestich rokoch  sa žiaci našej školy zúčastnili otvorenia príslušnej výstavy. Vo štvrtok 7. októbra si prednášku o KOZMONAUTIKE aktívne vypočuli  a  výstavu  „ŽENY VO VESMÍRE” postupne pozreli žiaci KVARTY, KVINTY, 1.A a 1.B triedy.

Žiakov zaujala forma prezentácie obohatená o rôzne zaujímavosti. Podnetné a pamätania hodné boli najmä zákulisné informácie.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company