image0 image1 image2 image3

V rámci týždňa vedy a techniky sme my, študenti maturitného ročníka, venujúci sa biológii, navštívili Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Našou prvou zastávkou bola expozícia Poľovníctva a ochrany zveri v bývalej jazdiarni. Prekvapilo nás množstvo preparátov, ktoré boli súčasťou expozície. Mohli sme vidieť zvieratá žijúce na všetkých kontinentoch, od Ameriky až cez Áziu. Taktiež nám to pomohlo pri predstave o veľkostí týchto živočíchov, o ktorých sa učíme na hodinách biológie a o typoch prostredia, v ktorých žijú. Zaujímavosťou bolo, že sme si expozíciu mohli prezerať za zvukov lesných vtákov, ktoré sa ozývali po celej budove. O ozvláštnenie našej návštevy múzea sa postarala expozícia Šľachtické rody trebišovského kaštieľa. V prítomnosti sprievodkyne sme navštívili jednotlivé miestnosti múzea, ktoré boli obohatené o obrazy a nábytok, ktoré patrili šľachtickým rodom. V obohacujúcom výklade sme sa dozvedeli zaujímavé informácie, ktoré nám objasnili život v kaštieli v ich časoch. Časť expozície bola venovaná epidémii cholery a východoslovenskému roľníckemu povstaniu. Prezreli sme si tiež expozíciu týkajúcu sa vinohradníctva  v tokajskej oblasti. Prehliadku sme ukončili poďakovaním zamestnancom kaštieľa a prijali sme pozvanie na ďalšie zaujímavé expozície, ktoré múzeum ponúka.

Exkurzie sa zúčastnilo 18 študentov tried IV. A, IV. B a oktáva pod vedením vyučujúcich: RNDr. Dagmar Ružinská a RNDr.  Ján Treľo

Helena Andrejová, IV. B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company