EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 24. 09. 2021

received_150197927312071 received_281862106881351 received_394805268778201 received_409819127169483 received_609575956874792 received_844740966241889 received_849752149063784 received_860128147855616 received_1508495346186560 received_2958986724414815

Aj napriek aktuálnej situácií spôsobenej pandémiou koronavírusu a opatreniam sa žiaci kvarty zúčastnili 15. ročníka festivalu vedy a techniky pod názvom Európska noc výskumníkov prostredníctvom jednej z aktivít tohto podujatia – Vedeckého kuriéra a online štúdia – Veda bez hraníc. Festival sľuboval bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.

Žiaci kvarty mali možnosť pracovať s vedeckým kuriérom – Biológia. Set sa skladal z pomôcok na extrakciu vlastnej DNA. V rámci druhého pokusu sme so žiakmi kultivovali baktérie použitím živnej pôdy a Petriho misiek.

Cieľom Vedeckého kuriéra  bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci mohli vyskúšať pokusy biológie a online chémie – chemický detektív, alebo sa zahrať a vybudovať si vlastnú vedeckú inštitúciu. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu žiaci mohli zistiť aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá!

Dúfam, že tieto experimenty žiakov zaujali natoľko, že budú pre nich podnetom pri napredovaní v štúdiu chémie, biológie, fyziky, geografie a iných odborných predmetov.

Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company