Projekt – Srdce a prvá pomoc

Projektové vyučovanie je forma, koncepcia vyučovania, kde hlavnou metódou vyučovania- cestou ako rozvíjať žiaka a jeho kompetencie, je projektová metóda. Výhodou projektového vyučovania je proces aktívneho učenia sa žiakov, využitie teoretických poznatkov a vedomostí v praktickom živote, riešenie problémov v skupinách, realizovanie projektu na základe kooperácie a rozvoj komunikácie a spolupráce medzi členmi skupiny.

Žiaci triedy Sekunda dokázali aj počas, nie práve optimálnych podmienok, zrealizovať výstupy projektového vyučovania v podobe prezentácií a videí prostredníctvom MS Teams. Žiaci pracovali vo štvorčlenných skupinách. Projekt bol zameraný na ochorenia súvisiace s obehovou sústavou a na prevenciu ich vzniku, ako aj na starostlivosť o telo – srdce, cievy prostredníctvom zdravého životného štýlu a jeho dopadu na zdravie človeka. Prínosom projektu sú aj praktické skúsenosti s poskytnutím prvej pomoci. Dôležitosť zdravia a záchrana života, ktorému pozornosť venovali žiaci Sekundy vystihuje aj výrok známeho filozofa A. Schopenhauera: „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“ Ponúkame vám vybranú ukážku prác žiakov.

praktikantka Lenka Petyová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company