eTwinning medzinárodný projekt a jeho 1. online stretnutie

fotka3 fotka4 fotka2 – kópia fotka1 – kópia

V rámci medzinárodného projektu s názvom „ Your decisions make a difference“ sa 18. marca študenti tercie zúčastnili 1. online stretnutia s partnerskými školami vo Fínsku a Nemecku. Pripojených účastníkov bolo vyše 80.

Po úvodnom predstavení sa škôl a tímov, študenti pokračovali v dialógu v skupinkách, čo bola pre nich nová skúsenosť. Anglický jazyk v reálnej situácii. Projektové aktivity, ktorých témou je pocit spokojnosti (student´s well-being), sa budú realizovať do začiatku júna a to metódou CRAFT (Creative really advanced future thinkers) so zreteľom na rozvoj tímovej práce, kreativity, vodcovstva, komunikácie a podnikavosti, t. j. „soft skills“ pre 21. storočie. Aktivity sú dokumentované v chránenom e-priestore Twinspace.

Nové priateľstvá a práca na projekte nech je pre našich študentov obohatením.

V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company