bo1 (2) bo2 bo3 bo4 (2) bo5 (2) bo6 (3)

Aj v tomto školskom roku sa našli záujemcovia o biologickú olympiádu kategória E (Poznaj a chráň prírodu našej vlasti). Keďže kvôli pandémii sa minulého roku nekonala, presunuli ju na tento školský rok. Zameraná bola na organizmy agrocenóz (polia, lúky a pasienky). Vo štvrtok 11.3. 2021 prebehlo školské kolo. Ako ináč – online. Zúčastnili sa ho 3 študenti triedy kvarta: BOTANIKA – Emma Ondová, ZOOLÓGIA – Miriam Lešová a Filip Bui Van. Poobede sme sa spojili a študenti napísali test, kde bolo 15 otázok týkajúcich sa rastlín alebo živočíchov, o ktorých sa mali naučiť rôzne zaujímavosti -vzhľad, spôsob života, systematické zaradenie….

Potom nasledovala poznávačka. Mali určiť slovenský a odborný (latinský) názov 15 druhov rastlín, alebo živočíchov. Súťaž je dosť náročná. Veď treba poznať 50 druhov a o nich rôzne charakteristiky. Súčasťou súťaže je aj zbierka prírodnín, ktorú si do okresného kola ešte skompletizujú. Veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj na okresnom kole a nie je vylúčené, že aj na krajskom, či celoslovenskom. Držíme im palce.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company