MO

Matematika je logická veda a žiaci jej venujú pozornosť takmer počas celého štúdia na základnej i strednej škole. V počte hodín jej môže konkurovať len materinský jazyk.

Žiaci sa teda v matematike cibria roky a ich výsledky sa veľmi často prejavia nielen v olympiádach z matematiky samotnej, ale vo väčšine prírodovedných predmetov. Chápu logické súvislosti, vedia pracovať s neznámymi, nezľaknú sa zdanlivo neriešiteľných príkladov…, lebo vedia, že nie každá rovnica či nerovnica musí mať riešenie.

Reprezentovať svoju školu na okresnom kole v olympiáde z matematiky sa v tomto roku podujali Miriam Lešová a Alojz Filipek z kvarty. Obom za ich ochotu a starostlivú prípravu na súťaž ďakujeme a ďalšom štúdiu nielen matematiky im prajeme veľa úspechov.

Miriam Lešová sa vo svojej kategórii Z9 umiestnila na krásnom 3. mieste, pričom pri dvoch prvých miestach druhé miesto nebolo udelené. Srdečne BLAHOŽELÁME!

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company