KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 11. 2. 2021  sa  dištančnou formou uskutočnilo KK OĽP, v ktorom nás reprezentovala študentka septimy Lenka Filipeková.

Dištančné krajské kolá mali dve časti, prvú, písomnú (test) a druhú, ústnu (tézy). Na základe výsledkov testov sa v každom kraji  15-im súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu pridelila jedna TÉZA. Súťažiace a súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové VIDEO (vlastné ústne, audiovizuálne riešenie tézy).

Lenke sa podarilo úspešne zvládnuť test a v druhom kole sa musela popasovať s náročnou tézou č. 13 zameranou na  brutálnu vraždu dvoch mladých ľudí, novinára J. Kuciaka a jeho priateľky (Veľká Mača, február 2018), ktorá v našej spoločnosti vyvolala vlnu masových pochodov a protestov, politické zmeny aj trestnoprávne dôsledky.

Aj v tomto audiovizuálnom riešení tézy bola Lenka úspešná. Podarilo sa jej získať 7. – 8.miesto z 38 súťažiacich a tým  získala možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia !

Link pre záujemcov o Olympiádu ľudských práv:  https://www.olp.sk/

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company