GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Každoročne v takomto čase sa koná aj geografická olympiáda. V jedeň deň online formou prebehlo okresné kolo kat. E, F a školské kolo kat. Z. Na okresnom kole nás reprezentovali 5 žiaci nižších tried osemročného gymnázia. Najlepšie sa darilo Petrovi MARUŠČÁKOVI, žiakovi TERCIE, ktorý získal 1. miesto v kat. E a postupuje na krajské kolo.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi OK boli Matúš ŠVAJKA z tercie a Kristínka ONDOVČÍKOVÁ a Flórka LUKÁČOVÁ zo sekundy.

Školské online kolo kat. Z prebehlo v poobedňajších hodinách a zúčastnilo sa ho 40 žiakov školy, z ktorých 32 sa stali úspešní riešitelia a postupujú na krajské kolo danej kategórie. Najlepší úspech so stratou 1 bodu získal Samuel KOLLER zo IV.A a najaktívnejšou triedou bola aj tohto roku septima, z ktorej sa zapojilo až 11 žiakov .

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a držíme palce na krajských kolách, ktoré sa budú konať koncom marca 2021.

Mgr. Alica Ostrozovičová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company