Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, milí žiaci.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia. Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

Zároveň vyzývam všetkých sledovať správy na EDUPAGE.

Viac informácií v tejto tlačovej správe:
https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html

Prajem všetkým veľa trpezlivosti, optimizmu a hlavne empatie.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company