Vyhodnotenie matematickej súťaže Klokan 2019/2020

6_ 5_studenti 4 3 1

V minulom školskom roku sa po prechode na dištančné štúdium zmenil aj spôsob realizácie mnohých súťaží, medzi ktoré patrí aj matematická súťaž Klokan. Súťaž prebiehala taktiež dištančnou formou v  presne stanovenom čase. Sme radi, že sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci nižších ročníkov nášho gymnázia.

 Vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie diplomov a vecných cien prebiehalo až v tomto školskom roku.  Diplomy odovzdala súťažiacim riaditeľka školy PaedDr. Mária Kašaiová spolu so školským koordinátorom súťaže. Blahoželáme všetkým zapojeným riešiteľom: Miriam Lešovej (kvarta), Dominikovi Došovi, Miroslavovi Zavadiakovi, Dávidovi Mislaiovi, Marcelovi Chimaľovi, Kristíne Ondovčíkovej (všetci zo sekundy) a hlavne Eliške Zbojovskej (sekunda) a Danielovi Tóthovi (tercia), ktorí sa umiestnili medzi 10% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii na Slovensku.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme všetkým veľa úspechov a radosti v ďalších súťažiach.

Mgr. Róbert Janok

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company