Európsky deň jazykov

IMG_20200925_130352_4

Európsky deň jazykov, ktorého zmyslom je upovedomiť študentov na význam štúdia cudzích jazykov s dôrazom na ich rôznorodosť,  sa na našej škole tento rok slávil rôznymi aktivitami 25.9. Jednou z nich boli rôzne kvízy cez Kahoot, piesne, zaujímavé informácie či hádanky schované do QR kódov, ktoré vytvorili samotní žiaci. Tie boli umiestnené na chodbách školy a oni podľa vlastného záujmu kódy skenovali,  s použitím mobilov či tabletov, a zisťovali či rozumejú čo to po poľsky, rusky, nemecky, španielsky, islandsky či v posunkovej reči. Študenti , ale aj učitelia si môžu aktivity užívať ešte ďalší týždeň, pretože QR kódy zostávajú ešte na chodbách školy.

V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company