Jazyková škola  2020/2021

V školskom roku 2020/21 ponúka Jazyková škola pri Gymnáziu v Trebišove štúdium cudzích jazykov v nasledujúcich skupinách :

Kurz Označenie kurzu v prihláške : Jazyková úroveň podľa SERR Počet hodín týždenne
Anglický jazyk – 2. roč.

konverzačný

2ANJ – konv. A2 2
Anglický jazyk – 2. roč. 2ANJ A2 4
Anglický jazyk – 3.roč. 3ANJ B1 4
Anglický jazyk – 5. roč.

(príprava na maturitu )

5ANJ B2 4
Slovenský jazyk pre cudzincov – 1. roč. 1SLJ A1 4

Do Jazykovej školy sa môžu prihlásiť aj žiaci z iných základných a stredných  škôl v okrese Trebišov ako aj dospelí. Pri zaraďovaní do skupín rozhoduje stupeň ovládania  jazyka.

Všetci záujemcovia sú vítaní.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company