Vedecká čajovňa k otázkam európskej demokratickej kultúry

75392814_1585260378283834_3819172197633622016_n  75354981_425973238334776_8351058101658451968_n 74372383_661247641074745_8871117171632111616_n

Mesiac november je spojený so sériou podujatí, ktoré sa viažu na 30.výročie Nežnej revolúcie. Jedným z týchto podujatí bola Vedecká čajovňa pre študentov a pedagógov, ktorá sa uskutočnila 13.11.2019 v priestoroch MsÚ v Trebišove. Čajovňa sa niesla v znamení problematiky demokracie a podpory kritického myslenia študentov. Zúčastnilo sa jej 30 študentov z jednotlivých ročníkov nášho gymnázia. Zaujímavé prednášky predstaviteľov Helsinského výboru pre ľudské práva, Academie Istropolitany Nova, FF PU v Prešove a SAV sa striedali s aktivitami pre študentov. Tie boli zamerané na obdobie prelomových udalostí našich dejín 20.storočia, predovšetkým na november 1989. Študenti aktívne pracovali v skupinách a následne diskutovali medzi sebou, aj s odborníkmi.

Mgr. Gabriela Maruščáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company