ETwinning projekt v kvarte

h s

V tomto školskom roku sa časť študentov kvarty  pripojila k medzinárodnému projektu eTwinning, ktorého uskutočňované aktivity sa vykonávali a dokumentovali v elektronickom priestore TwinSpace.

Na projekte spolupracovalo 8 škôl z týchto krajín: Litva, Taliansko, dve školy zo Španielska, dve školy z Turecka a dve školy zo Slovenska. Jeho názov bol TEEN´S TIME. Študenti tvorili elektronickú verziu časopisu, kde sa po úvodnom predstavení škôl zo spomínaných krajín a výbere loga vytvárali jednotlivé stránky časopisu formou príspevkov do blogov. Študenti najprv spolupracovali v skupinkách vo svojej škole a následne pod vedením koordinátorov boli vytvorené medzinárodné tímy, ktoré tvorili príspevky do časopisu podľa zvolenej témy. Stránky časopisu sú venované jednotlivým záujmom študentov, napr. tancu, filmu, technológiám, jedlu, cestovaniu, knihám, počítačovým hrám, športu či móde. Každý študent sa rozhodol pre tému podľa svojich záujmov.

Stránky výsledného e-časopisu obsahujú rôzne recenzie, kvízy či interaktívne hry. Zapojení študenti v jednotlivých krajinách získali projektový certifikát, ktorý našich študentom odovzdala p. riaditeľka PaedDr. M Kašaiová. Aktivity projektu sme vykonávali na hodinách anglického jazyka. Študenti mali možnosť prakticky využiť svoje znalosti cudzieho jazyka a vyskúšali si spoluprácu s niekým, kto je mnoho kilometrov od nich.

PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company