Beseda s poslancom Európskeho parlamentu p. Ivanom Štefancom

Život mladej generácie je v súčasnosti nevyhnutne spojený s internetom. Stal sa každodenným zdrojom informácií a zábavy, ale aj pracovným nástrojom každého z nás. O digitalizácii Európskej únie s nami diskutoval p. Ivan Štefanec, ktorý v súčasnosti zastupuje Slovenskú republiku v Európskom parlamente v rámci Klubu Európskeho ľudového strany. Okrem digitalizácie sme diskutovali aj o aktuálnych témach, ktoré dnes prebiehajú v Európe – spoločná obrana, brexit, pracovný trh, dokonca o zrušení striedania zimného a letného času.

Okrem podnetnej diskusie dostali 2 študenti Maturitnej občianskej náuky príležitosť zúčastniť sa na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

 Študenti MON

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company