Burza pre dobrú vec

„Darovať lásku, priateľstvo, priazeň a vzájomnú úctu je veľkým pokladom. Darovať peniaze niekomu, kto ich potrebuje, je len malý zlomok pomoci niekomu, kto sa nachádza v ťažkej a zložitej situácii.“

16.novembra 2017  sa chodby našej školy zaplnili množstvom študentov, ktorí sa rozhodli zapojiť do charitatívnej burzy a vytvorili množstvo krásnych výrobkov. Vďaka nám všetkým sa podarilo vyzbierať úžasnú sumu, ktorá bude použitá na pomoc tým, ktorí ju veľmi potrebujú :

                                     470,- €

Za všetky príspevky od profesorov, nepedagogických zamestnancov a študentov školy

 Ďakujeme

Žiacka školská rada

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company