Olympiády z nemeckého jazyka

olympiáda

4.novembra 2017 sa konalo na našom gymnáziu školské kolo ONJ. Súťažiaci museli zvládnuť čítanie s porozumením, posluch s porozumením, gramatický test. Ústna časť bola zameraná na komunikáciu a opis obrázka.
Vysokou percentuálnou úspešnosťou sa prebojovali na obvodné kolo ONJ, ktoré sa bude konať na našej škole 18. 1. 2018.

Kategória 1B: Matúš Kolesár – Kvarta – 1. miesto

Kategória 2A : Andrej Frič – 1.A – 1. miesto

Kategória 2B :  Matej Frič  – 3.C – 1. miesto

Víťazom srdečne blahoželáme

                                                                      PhDr. J. Serbinová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company