Historická dielňa

IMG_20171027_101257 IMG_20171027_101336 IMG_20171027_101458

V piatok 27.novembra 2017 sa na našej škole konala Historická dielňa Po stopách Andrássyovcov, ktorú viedol historik Mgr. Juraj Varga, absolvent nášho gymnázia. Študenti  dejepisu mali možnosť nahliadnuť bližšie do práce historika, ktorý spolupracuje s Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Prahe a najnovšie aj s Ústavom pamäti národa v Bratislave.

Aktivita pri poznávaní danej témy sa preniesla do našich radov, vyhľadávali sme informácie za pomoci mobilných dát, v skupinách sme dešifrovali obrazové historické pramene z nášho mesta, prezentovali sme získané informácie. Namiesto klasickej prednášky sme celé dve hodiny pracovali sami a získali vlastný pohľad na danú tému.

  študenti Maturitného dejepisu

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company