Svetový deň duševného zdravia

20171004_080452

Každoročne je 10. október Svetovým dňom duševného zdravia. Tento rok je to už po 25.-krát. Cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o problémoch súvisiacich s psychickými poruchami. Pri tejto príležitosti sa dňa 4.10.2017 konala prednáška so školskou psychologičkou na tému duševného zdravia a stresu. Prednášky sa zúčastnili maturanti z občianskej náuky. Žiaci sa dozvedeli o dôležitosti duševného zdravia a že starostlivosťou o naše duševné zdravie môžeme účinne predchádzať telesným a psychickým ochoreniam. Cieľom bolo poukázať na to, že psychické poruchy sú vo veľkej miere verejnosťou vnímané s predsudkami. Rozprávali sme sa aj o strese, keďže je faktorom, ktorý vo veľkej miere narúša duševnú rovnováhu a psychickú pohodu človeka. Pre žiakov sexty, II.A a II.B bola pripravená prednáška na tému „Ako sa efektívne učiť“. Na prednáške odzneli praktické rady, ako si učenie uľahčiť a čomu sa pri učení vyhýbať.

  Mgr. Marieta Telepovská

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company