Beseda o prejavoch a príčinách extrémizmu v spoločnosti.

20170928_101437  20170928_101741  20170928_101836

Extrémizmus je jeden z najnebezpečnejších protispoločenských javov modernej demokratickej spoločnosti. Táto problematika sa spája najmä s prejavmi rasizmu a intolerancie.
Diskusii o spomínanej téme sa 28.9. 2017 zúčastnili maturanti z občianskej náuky. Iniciátorom tejto diskusie bol Mgr. Peter Pollák, PhD., bývalý poslanec NR SR. Počas tejto besedy zaznelo viacero zaujímavých myšlienok, ktoré apelovali na historické vedomie verejnosti a jej angažovanosť.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company