Kto zašiel až po ZÁDIEL? No predsa MY!

IMG_6004

Počas posledného školského týždňa sme my žiaci II. A a tercie mali netradičnú stredu. Vybrali sme sa preskúmať krásy našej rodnej krajiny. Smer bol jasný – Gemer. A cieľom našej cesty bola Zádielska tiesňava.

Ide o najdlhšiu tiesňavu na území Slovenskej republiky. Je dlhá približne 3,3 kilometra, pričom niektoré jej časti nedosahujú šírku ani viac ako 10 metrov. Tiesňavu tvoria  pozoruhodné bralá, kolmé steny a skalné útesy, pestré svojimi tvarmi, bizarnosťou i mohutnosťou. Jej steny, tvorené prevažne vápencom, dosahujú relatívnu výšku cez 310 metrov.

K monumentom Zádielskej tiesňavy patrí Cukrová homoľa. Tento 105 metrov vysoký kamenný obor bol vymodelovaný erozívnou činnosťou vody. Je to najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.

Neodmysliteľnou súčasťou tiesňavy sú najmä jaskyne. Mohli sme sa o nich dozvedieť takpovediac z „prvej ruky“. Porozprával nám o nich profesionálny speleológ pán Gabriel Lešinský ml., jaskyniar telom i dušou. Zábavnou formou nás poučil o mieste, kde sme sa nachádzali, porozprával nám rôzne zaujímavosti o objavovaní jaskýň i živote jaskyniarov. Určite si hore na planine nikto z nás len tak nesadne do trávy. Larvy tzv. „krvavých dedkov“ boli dostatočne odstrašujúcim príkladom. Myslím si, že odborný výklad aj rozprávanie príbehov mnohých z nás zaujali a všetci si prišli na svoje.

Túru sme zakončili výstupom na vyhliadku, odkiaľ sme mali úžasný výhľad na Zádielsku tiesňavu a okolie. Bolo to nesmierne fascinujúce, pretože  sme mali celú tú krásu prírody ako na dlani. Až na malý detail… a tým bola cementáreň postavená na tom najnevhodnejšom mieste, presne v strede výhľadu.

Cestou späť sme, naplnení príjemnými pocitmi a zážitkami, niektorí i únavou,  spoločne vyslovili prianie, aby sa nám ešte niečo podobné podarilo absolvovať aj v budúcnosti.

Nikoleta Tóthová II.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company