Kto ČÍTA S RADOSŤOU…

received_2028929054055944

Kto ČÍTA S RADOSŤOU…

… ten je zvyčajne vnútorne bohatším človekom.

Mnohí z nás hľadajú únik z tohto sveta vo svete kníh. Ten je plný fantastických javov, nadprirodzených síl, napätia a dobrodružstva, lásky i sklamania, dobra i zla. Má výhodu. Ak nechceme čítať ďalej, zavrieme knihu a už nikdy viac sa do nej nepozrieme.

Náš skutočný svet je iný. Musíme vždy ráno vstať z postele a bojovať so svojimi malými či väčšími každodennými problémami.  Nemôžeme len tak odísť. Buchnúť dverami totiž nestačí. Problémy si nás nájdu, povinnosti tiež. A v konečnom dôsledku – keď sa naučíme čeliť povinnostiam a nebáť sa problémových situácií, prežijeme plnohodnotnejší život.

Čítanie s radosťou bolo náplňou príjemného dopoludnia jedného z posledných dní vyučovania. Keďže školský rok 2016/2017 sa niesol v znamení rozvoja čitateľskej gramotnosti, predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry zrealizovala súťaž Čítam s radosťou…, kde sa mohli predstaviť nielen šikovní recitátori, ale aj tí žiaci, ktorí radi čítajú. A že svoje majstrovstvo dokázali, o tom svedčil búrlivý potlesk publika po prečítaní mnohých literárnych ukážok.

Ocenení boli:

Kategória A – poézia:

  1. miesto: Hannah Urbanieková (tercia)

Kategória A – próza:

  1. miesto: Alexandra Lehončáková (tercia)
  2. miesto: Annamária Gujdanová (príma)
  3. miesto: Alexandra Čižmárová (kvarta)

Kategória B – poézia:

  1. miesto: Terézia Rendešová (I. A)
  2. miesto: Aneta Hotovčinová (III. D)
  3. miesto: Veronika Baranová (I. A)

Kategória B – próza:

  1. miesto: Annamária Frágnerová (sexta)
  2. miesto: Daniela Suchožová (IV. D)
  3. miesto: Aylin Hasaniová (II. A)

Víťazom srdečne blahoželáme, zúčastneným ďakujeme za milý „výlet“ do sveta rozprávok a fantázie. A všetkým našim žiakom prajeme pohodové a krásnymi príbehmi naplnené letné prázdniny.

Za PK SJL Mgr. Lenka Janoková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company