Národné kolo súťaže Mladý Európan 2017

IMG_4340  IMG_4339

V dňoch 5.6. – 6.6.2017 sme sa zúčastnili národného kola vedomostnej súťaže Mladý Európan. Po ubytovaní v hoteli NIVY*** nás čakala exkurzia vláčikom “Blaváčikom“ spolu so sprievodkyňou. Vo večerných hodinách nám bola ponúknutá možnosť využitia wellness centra v hoteli. Na druhý deň sme sa presunuli do ÚZ Hotel Bôrik, kde celá súťaž prebiehala.

Súťaže sa celkovo zúčastnilo 180 stredných škôl, ale do národného kola postúpilo len 13 najlepších. Národné kolo súťaže malo 3 kolá; 1.kolo bol vedomostný test zameraný na všeobecné znalosti o EÚ, 2.kolo bolo zamerané na oblasti geografie, histórie, osobností a zaujímavostí členských krajín. Do 3.kola postúpilo 6 tímov s najvyšším počtom bodov.

Náš tím, reprezentovaní študentmi: Miroslav Domaracký – 2.B, Matúš Janok- sexta, Daniel Maďar – 4.D, sa umiestnil na 8. mieste.

Poďakovať by sme sa chceli Mgr. Slavomíre Kútnej, ktorá nám robila tieto dva dni dozor na súťaži.

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company