SOČ

image

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnil už 39.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Tejto záujmovej činnosti sa pravidelne zúčastňujú aj študenti nášho gymnázia, predovšetkým druháci. Školského kola sa zúčastnilo celkovo 56 študentov. Študenti prezentovali svoje práce pred odbornými komisiami v decembri 2016. Najlepšie práce postúpili na regionálne kolo, ktoré sa konalo v Spišskej Novej Vsi 29.3.2017. Medzi postupujúcimi boli títo študenti: Zuzana Berešová (Staroba a práca so seniormi), Matúš Janok (Rádiový teleskop FAST), Miroslav Domaracký (Život rytiera), Radoslav Šanta (Vplyv farby a tvaru na logo), Jana Maťašová (Psychické poruchy stredoškolákov), Ema Prokopová a Aneta Palygyiová (Periodická sústava prvkov – model 3D). Na regionálnom kole sa študentom darilo a mnohé práce postúpili na krajské kolo. Medzi úspešnými boli Zuzana Berešová, Matúš Janok, Miroslav Domaracký, Radoslav Šanta, Ema Prokopová a Aneta Palygyiová. Krajské kolo sa konalo v Košiciach 7.4.2017 a aj tu sme mali úspešného zástupcu. Študentka Zuzana Berešová so svojou veľmi zaujímavou prácou, ktorej  konzultantkou bola pani prof. Mgr. Slavomíra Kútna sa umiestnila na peknom druhom mieste a postúpila na celoslovenské kolo do Banskej Bystrice (26.-29.4.2017). V silnej konkurencii sa v kategórii 01–Problematika voľného času umiestnila na veľmi peknom štvrtom mieste. K peknému výsledku jej GRATULUJEME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Všetkým zúčastneným študentom ďakujem za účasť v SOČ a verím, že vaša námaha prispela k prehĺbeniu odborno-teoretických vedomostí i praktických zručností. Konzultantom ďakujem za ochotu pomôcť študentom svojimi odbornými radami.

RNDr. Miroslav Telepovský

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company