Burza informácií

IMG_20161103_090650

Dňa 3. 11. 2016 sa naša škola zúčastnila akcie „Burza informácií“,  kde stredné školy v pôsobnosti  Košického samosprávneho kraja prezentovali ukážky činnosti žiakov a deviatakom základných škôl predstavili možnosti , ktoré ponúkajú.

Naši študenti zanietene predstavili našu školu – rozprávali o vybavení  učební,  o pravidelných akciách  ako  sú lyžiarske a iné telovýchovne zamerané kurzy,  o zahraničných exkurziách,  o rôznych súťažiach a olympiádach,  ktorých sa pravidelne zúčastňujú a úspešne reprezentujú školu.  Predstavili aj náš  školský časopis UCHO  a nezabudli ani na úspešných absolventov,  ktorí  šíria dobré meno školy na univerzitách na Slovensku a aj v zahraničí.

                                                                             Mgr.  Zuzana Bogdányiová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company