Monthly Archives: June 2023

nešportovo športový deň

Beseda s paralympioničkou Henrietou Farkašovou

beseda beseda beseda beseda beseda beseda beseda beseda beseda

Dňa 20.6.2023 navštívila našu školu vzácna osobnosť Slovenska. Mali sme tú veľkú česť, pretože sme mohli medzi nás privítať úžasnú, sympatickú a veľmi milú osobu – paralympioničku Henrieu Farkašovú. Záujem o besedu s touto športovkyňou bol veľký. Veru, a bolo sa čo aj pýtať. Veď Henrieta počas svojej športovej aktivity získala veľa prvenstiev. Preto ju právom môžeme považovať za najúspešnejšiu športovkyňu Slovenska. Držať zlatú olympijskú medailu v ruke a sfotiť sa s jedenásťnásobnou olympijskou víťazkou bol pre všetkých zážitkom na celý život.

Henrieta je vzorom pre mnohých športovcov. Jej prístup k športovému dianiu a mnohé  úspechy pozorne vnímala a vníma, nie len naša verejnosť, ale aj svetová. Stala sa športovým fenoménom alpského lyžovania.

Malá maturita

mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita 6 mala mturita mala mturita 9 mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita

 

Dlhoročnej tradícii – Malej maturite – sme nedali košom ani v  školskom roku 2022/2023.

1.júna 2023 sme symbolicky uzavreli nižšie ročníky osemročného gymnázia prezentáciou žiackych prác.

Rôznorodosť a úroveň spracovania tém sú potvrdením našej usilovnej práce nielen na poli vzdelávania, ale aj v oblasti mimovyučovacích aktivít.

  

Téma Autor
Divadelná a filmová scéna Kiara Zuzana Gazdagová
Poľovníctvo  Dominik Doša, Dávid Mislai
Maľba a kresba Soňa Vašková, Matej Herteľ
Biologicky odbúrateľné technológie Simeon Lörinc
Lyžovanie Barbora Becová
Toto čítam najradšej Nina Schneiderová, Linh Ha Phuong
Pestovanie citrusov Miroslav Zavadiak
Maľovanie na telo Lucia Lejbová
Tenis Eliška Zbojovská
Chémia hrou Tamara Babuľáková, Marcel Chimaľ
Balet moja láska Flóra Lukáčová, Kristína Ondovčíková

 

 Ďakujeme konzultantom, rodičom a našim učiteľom a vedeniu školy za cenné rady a vytvorenie skvelých podmienok na realizáciu našich projektov.

Trieda KVARTA

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company