Monthly Archives: January 2023

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Andal - oceňovanie Bogdányi - ocenenie Mesárošová - oceňovanie spoločná fotka pri oceňovaní Anďal - diplom Chimaľ - prvé miesto

Študenti našej školy sa 19. januára zúčastnili 33. ročníka okresného kola olympiády v anglickom jazyku a obsadili popredné miesta.

Kategória 1B – Marcel Chimaľ, kvarta – 1.  miesto

Kategória 2A – Peter Anďal, kvinta – 1. miesto

Kategória 2B – Natália Bogdányiová, 4A – 2. miesto

Kategória 2C2 – Mirka Mesárošová, septima – 2. miesto

Všetkých študentom blahoželáme, tešíme sa z ich umiestnenia a postupujúcim z prvého miesta želáme veľa úspechov na krajskom kole.

                                                                                                                                                  PhDr. V. Žajáková

Súťaž

LIGA ŠACHU_page-0001

 propozície a pravidlá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company