Monthly Archives: May 2021

Dňa 10.05.2021 ( pondelok) riaditeľské voľno. 

V súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci regionálneho COVID AUTOMAT-u pokračuje vyučovanie od 11.05.2021 ( utorok)  vo všetkých triedach prezenčne.

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 zo dňa 30. 4. 2021. Plnoletý žiak a zákonný zástupca neplnoletého žiaka sa preukazuje pri vstupe do školy vyhlásením  o bezinfekčnosti.

Vyhlásenie  o bezinfekčnosti  môžete vyplniť cez edupage.  Návod  TU

1Z5A9550 1Z5A9504 1Z5A9532 1Z5A9566

Naša škola nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. v oblasti informačných technológií. Vďaka plánovaným aktivitám, ktoré budú realizované uvedenou spoločnosťou, nastane u žiakov prepojenie teoretických vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe a zvýši sa  ich konkurencieschopnosť na trhu práce, šanca na osobný úspech.

Dovoľte mi, aby som v mene študentov a pedagógov Gymnázia, Komenského 32, Trebišov vyslovila poďakovanie spoločnosti  Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. za poskytnutie daru – 10 laptopov a 10 monitorov.  Veľmi si vážime  podporu, ktorú nám prejavili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá zvýši prestíž našej školy.

                                                                                                                 PaedDr. Mária Kašaiová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company