Monthly Archives: April 2019

Atletika

58570690_466564600769669_7856197518911078400_n

Dňa 25. apríla 2019 sa 20 najlepších atlétov našej školy zúčastnilo na okresom kole v atletike stredných škôl, ktoré sa konalo v Michalovciach. Svoje sily sme si zmerali v rôznych disciplínach
so žiakmi nielen z Trebišovského, ale aj Michalovského okresu, no hodnotení sme boli len v rámci Trebišovského okresu.

Zúčastnení atléti:

Zuzana Adamčíková (beh na 100m – 1; beh na 200m – 1.), Sofia Štefanová (beh na 800m), Kristína Ciliová (beh na 400m – 1; beh na 200m – 2.), Veronika Čalfová (hod oštepom – 1; beh na 400m – 2.), Viktória Grančajová (skok do diaľky – 2; beh na 100m – 2.), Ivana Kolesárová (vrh guľou – 1; hod diskom – 1.), Sára Kožuchová (skok do výšky – 3; beh na 1500m – 1.), Simona Lučanská (skok
do diaľky – 1; skok do výšky – 2.), Nina Novotná (beh na 800m – 1; beh na  1500m – .), Laura Popaďáková (vrh guľou – 2; hod diskom – 2.), Peter André (beh na 1500m – 1; beh na 800m – 2.), Samuel Borčík (vrh guľou – 1; hod oštepom – 2.), Ivo Bubenko (beh na 800m – 1; beh na 1500m – 3.), Vladimír Čerep (beh na 3000m – 1; beh na 400m – 1.), Samuel Demko (hod oštepom – 1. ; hod diskom – 1.), Ondrej Gondek (vrh guľou – 3; hod diskom – 2.), Kevin Košina (beh na 100m – 1; beh
na 200m – 1.), Tomáš Lachvajder (beh na 100m – 2; beh na 400m – 2.), Vladimír Rusnák (skok
do diaľky – 1; beh na 200m – 2.) a Jozef Stanko (skok do diaľky, skok do výšky – 2.) .

V štafetových behoch na 4*100 metrov sa nám v kategórii dievčat aj v kategórii chlapcov podarilo obsadiť prvé priečky v zloženiach:
– Z. Adamčíková, V. Čalfová, S. Lučanská a V. Grančajová
– V. Rusnák, K. Košina, O. Gondek a T. Lachvajder

Víťazi jednotlivých disciplín budú ďalej reprezentovať našu školu 3. mája 2019 na krajskom kole v Košiciach, takže nám všetkým držte aj naďalej palce.

Na záver by som sa v mene celej našej atletickej výpravy chcel poďakovať p. Miroslavovi Bérešovi
za trpezlivosť a čas, ktorý si našiel na našu prípravu.

Ondrej Gondek III.A

Upratovanie prírody

57511566_2285764261663084_1673944726018981888_n 58374300_613675329101133_304852341968863232_n 58542918_1222192041274062_1929410325677867008_n 58737381_169996080620798_4390140562938789888_n 58796974_876824062709324_3374032973803290624_n 58852743_1256080164544002_213295102485856256_n 58864923_370393393566006_6224157148121661440_n

Pri príležitosti DŇA ZEME (22,4.( už tradične robíme nástenky s environmentálnou tematikou. Dňa 24.4. po vyučovaní sme si pozreli zaujímavý dokumentárny film o problémoch životného prostredia – JE S NAMI KONIEC?. V tomto roku sme sa rozhodli urobiť aj niečo netradičné. Sme si vedomí, že nemôžeme upratať celú znečistenú prírodu na celom svete, ba ani v našom meste. Zamerali sme sa aspoň na jednu konkrétnu lokalitu, ktorú si niektorí „uvedomelí“ občania pomýlili so skládkou odpadu. Ide o kanály na okraji poľa za Trebišovom, neďaleko od Technických služieb.

Dňa 17. 4. 2019, po 7. vyučovacej hodine sme sa my šiesti študenti z 3 rôznych tried spolu s pánom profesorom Jánom Treľom vybrali na dané miesto s tým, že to tam trochu poupratujeme. No nepočítali sme ani pri najbujnejšej fantázii, že niekto je schopný namiesto do kontajnera, či priamo do neďalekých technických služieb odniesť také haldy odpadu priamo do prírody. Väčšina odpadu sa tam dostala za posledné 2 roky. Zobrali sme si 2 vozíky a 1 fúrik a množstvo prázdnych vriec. Na ruky rukavice a poďme do práce!  Nazbierali sme vyše 20 veľkých vriec odpadu. Išlo hlavne o plasty – fľaše, tácky, tašky, fólie, sáčky, polystyrén….., ďalej sklenené fľaše, rozbitú okennú tabuľu, plechovky, staré šaty a koberce, rozbitý počítač a 2 televízory, i trochu ešte nerozloženého papiera. Všetok ten, aspoň čiastočne separovaný odpad sme na dvakrát odviezli do technických služieb. Celé nám to trvalo skoro 2 hodiny. Domov sme sa vracali so zmiešanými pocitmi. Jednak s dobrým pocitom, že sme urobili čosi pozitívneho pre prírodu a skrášlili sme trochu aspoň časť životného prostredia, aj keď ten odpad sme tam nenanosili my. Druhý pocit bolo sklamanie, údiv a pocit hnusu nad „ľuďmi“, ktorí boli toto schopní urobiť. Dúfam, že to, že sme po nich upratali, nebudú považovať za samozrejmosť a nepochopia to ako našu snahu pripraviť im miesto pre nový neporiadok. Prečo sa toto deje?!Chyba nie je len v nedostatku slušnosti, ľudskosti, poriadkumilovnosti a kultúrnosti mnohých našich občanov, ale aj v nedôslednej legislatíve. Jedna z najčistejších a najbezpečnejších krajín sveta – Singapur vďačí svojej prednosti nielen pre uvedomelosť obyvateľov a ich zmysel pre čistotu a poriadok, ale predovšetkým aj prísnym trestom za porušovanie pravidiel. Žiaľ  nič iné by na hlúpych a bezcharakterných ľudí u nás asi nezabralo.

Streda, 17.4.2019

IV.B Miroslav Domaracký

III.B Simona Kundrátová, Patrícia Goréová, Alexandra Sokolová

SEP Jana Rešetárová, Natália Begalová

RNDr. Ján Treľo

Environmentálny workshop

54799640_536936896828808_3000961763601547264_n 54799731_1259919304161698_8656774556687532032_n 55831577_357798148278443_58806786706112512_n

V živote máme len dva domovy – svoje telo a planétu. A o tie by sme sa mali patrične starať. Dňa 26. marca sme sa my, študentky maturitnej biológie, zúčastnili Environmentálneho workshopu v Regionálnom centre mládeže v Košiciach, kde sme si vypočuli zaujímavú prednášku o ochrane životného prostredia, trvalo udržateľnom rozvoji a recyklácii odpadov. Taktiež sme diskutovali o metódach na ochranu životného prostredia.  Nechýbala ani zábavnejšia časť, čím bolo vytvorenie projektu, kde by sa využili zdanlivo nepoužiteľné veci a spravila by sa z nich napríklad taška, nábytok či rôzne dekorácie. Aj vaše malé krôčiky vedia pomôcť planéte, ako sme sa dozvedeli na prednáške, napríklad každodenné separovanie odpadu, používanie MHD alebo bicyklov namiesto osobných automobilov, šetrenie vody, či napríklad podpora lokálnych pestovateľov.

Študentky maturitnej biológie Viktória Vasiľová, Žofia Kupcová, Alexandra Sokolová

Mladý Európan 2019 – 1.miesto

IMG_20190417_143220 IMG_20190417_143311

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct zorganizovali 17.apríla 2019 už 14. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Medzi priority tohto roka patrili najmä voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro, brexit a Investičný plán pre Európu.

Naše gymnázium tento rok zastupovali študenti Valentína Kundrátová /septima/, Emil Poľák /septima/, Jakub Lučanský /III.B/. V konkurencii 8 gymnázií a 2 SŠ získali aj tento rok skvelé 1.miesto s postupom na celoslovenské kolo.

Študentom ďakujem za skvelý výkon a reprezentáciu nášho gymnázia.

Mgr. G. Maruščáková

EXKURZIA BUDAPEŠŤ 2019

IMG_20190411_134044 IMG_20190412_105614 IMG_20190412_164935 IMG_20190412_172740

Budapešť je mesto s rozmanitou, často smutnou históriou a bohatým kultúrnym dedičstvom. Má krásne zelené parky, prepracované kúpeľné domy a svojou krásou láka tisícky turistov.

Návštevu Budapešti sme začali prehliadkou maďarského parlamentu, ktorý patrí medzi najväčšie a najhonosnejšie vládne budovy v Európe. Počas prehliadky sme  videli korunovačné klenoty uhorských kráľov, strážené čestnou strážou. Nazreli sme do rokovacej miestnosti, kde práve prebiehalo zasadnutie študentského parlamentu a prezreli sme si interaktívnu výstavu zameranú na dejiny Uhorska. V popoludňajších hodinách sme navštívili Baziliku sv. Štefana, ktorej 96 m vysokú kupolu vidieť aj z väčšej vzdialenosti a z jej veže sú nádherné výhľady. Po príjemne strávenom čase spoločnej večere sme pokračovali nočnou prehliadkou mesta, ktorú sme zakončili prechádzkou nábrežím Dunaja.

Piatkové ráno patrilo prehliadke najstaršej časti mesta – Budína. Prezreli sme si Budínsky hrad, Rybársku baštu, Kostol sv. Mateja a prešli sme cez Reťazový most, ktorý je jedným zo symbolov Budapešti a spája obe časti mesta. Popoludnie patrilo návšteve Múzea teroru, ktoré  pripomína dva totalitné systémy 20.storočia – nacizmus a komunizmus. Rohová budova je postavená v neorenesančnom štýle a je výrazne orámovaná čiernym okrajom, ktorý ju oddeľuje od okolia. Múzeum predstavuje pomník pre všetky obete dvoch najkrvavejších režimov v Maďarsku – fašistického a komunistického. Vystavuje autentické miestnosti, sochy a predmety, ktoré kedysi patrili zajatcom.

Počas dvoch dní exkurzie sme prešli  storočiami tohto mesta, ktoré sú prepojené aj s našimi národnými dejinami.  Predtým prečítané sme mali možnosť vidieť, skúsiť i ochutnať. Tešíme sa na ďalšie cesty a nové zážitky.

                                                                                   študenti kvinty, II.A, III.A

Zaslúžený veľký úspech nášho gymnázia!

majstri

V utorok 16.apríla sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo v hádzanej stredných škôl. Zúčastnili sa ho aj naši hádzanári, ktorí suverénnym spôsobom vyhrali okresné kolo. Hralo sa v troch trojčlenných skupinách. Naši odštartovali pohodlným víťazstvom nad Gymnáziom Alejová, Košice v pomere 15:8 a v druhom zápase skupiny zničili Moldavu nad Bodvou výsledkom 10:1. Zaslúžene sme tak postúpili do finálovej skupiny, kde nás už čakali omnoho náročnejší súperi – Gymnázium Poštová, Košice a Gymnázium Pavla Horova, Michalovce. Odhodlaným výkonom sme zvíťazili nad Košičanmi 14:11 a o postupujúcom na celoslovenské kolo sa tak rozhodovalo v zemplínskom derby. Počas celého zápasu sme si držali tesné vedenie, o ktoré sme v závere stretnutia prišli, ale remíza 13:13 znamenala v konečnom zúčtovaní fantastický úspech nášho gymnázia. Postúpili sme na celoslovenské kolo v hádzanej stredných škôl!

O tento skvelý úspech sa postarali títo chlapci:

Dominik Čižmár, Samuel Demko, Ondrej Gondek, Marek Hniďák, Richard Huľo, Samuel Ostrožovič, Erik Roháľ, Niko Sekulič, Jozef Stanko, Boris Timko, Miroslav Tóth, Nikolas Vernus pod vedením prof. Miroslava Béreša.

Držme im palce na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 9.-10.mája v Galante.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company