Monthly Archives: February 2018

Anglický jazyk netradičnou formou

20180201_125006 20180201_125015 20180201_133213

Posledný januárový týždeň (27th January – 3rd February) sa v anglických školách nesie pod názvom ,,National storytelling week“. V tento týždeň si žiaci pripravia zaujímavý príbeh, ktorý sa snažia pútavo prerozprávať svojim spolužiakom. Príbehy sú rôzne. Od mýtických cez báje, povesti, rozprávky až po skutočné, väčšinou vtipné príbehy. Do tejto akcie sme sa zapojili aj my, žiaci Kvarty s pani prof. Žajákovou. Vo štvrtok, 1. februára, sa našou triedou ozývalo natešené rozprávanie. Z príbehov, ktoré sme rozprávali po anglicky, vyplynulo určité morálne ponaučenie alebo vtipná skúsenosť. Pani profesorka si pre nás pripravila diplomy za výbornú prácu. Ďakujeme, že sme sa mohli tejto akcie zúčastniť a tešíme sa na každé ďalšie podobné spestrenie hodín anglického jazyka.

Sára Parasková, Kvarta

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company