This is default featured post 1 title

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13.1.2022 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 3 žiaci v 3 súťažných kategóriách: 1B, 2A a 2B.

V kategórii 1B reprezentoval žiak kvarty Peter Anďal, ktorý získal 3. miesto.

V kategórii 2A reprezentoval žiak 2.B Dávid Toma, ktorý získal 4. miesto.

V kategórií 2B reprezentoval žiak 4.B Miroslav Belej, ktorý získal 3.miesto.

Žiakom školy, ktorí nás v tejto súťaži reprezentovali ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

Mgr. Jana Ferjová

I AMbitious Academy je ročný, program neformálneho vzdelávania, kde stretneš ambicióznych stredoškolákov, ako si ty a posunieš sa vpred!

Profesionálni lektori, inšpiratívni mentori, zaujímavé firmy a organizácie prídu priamo za tebou.

Viac informácii.

Slovenská stredoškolská e-šport liga

Liga, do ktorej sa zapojili aj študenti Gymnázia v Trebišove, sa začala 25. októbra 2021. Do tejto ligy sa môžu prihlásiť iba hráči, ktorí študujú na Slovensku. Registrácia hráčov bola overená číslom ISICu, prípadne potvrdením o návšteve školy.
Žiaci vytvorili jeden tím GYMTV v zložení Jozef Takáč, Alex Zorvan (obaja z III. A) a Marko Kery (III. B), ktorých doplnili ešte dvaja kamaráti z inej školy. Tento tím bol jedným z 12 tímov, ktoré sa zapojili do súťaže v Košickom kraji. Tím s našimi žiakmi postúpil na celoslovenské kolo z 1. miesta v Košickom kraji.
Družstvo čaká finále, ktoré bude vysielané naživo 5. 2. 2022 (v sobotu) od 14.00 hod. do 17.00 hod. na platforme https://www.twitch.tv/yzonesk,  na televíznej stanici Chuck TV alebo na stránke https://chucktv.eu.

Hlavnou cenou pre víťazný tím sú herné kreslá od partnera X-Diablo Chairs – https://bit.ly/SCSEL21Diablo

PGS venoval poukážky pre tím na druhom mieste v celkovej hodnote 250 € – https://bit.ly/SCSEL21PGS

Chlapcom držíme prsty a veríme, že ich taktiež podporíte a pozriete si aspoň časť ich finálového súboja.

Aj takéto sú hodiny praktickej biológie

received_354902383144929

Na  vyučovacích hodinách sme realizovali projekt „Záhrada snov“, ktorého cieľom bolo zostaviť plán záhrady s rekreačnou aj úžitkovou časťou s presným rozložením rastlín zohľadňujúcim  taxonomické odlišnosti  aj podmienky pestovania rastlín.

Realizáciou projektu sme si overili teoretické vedomosti z botaniky  a pretavili ich do praktickej skúsenosti.

Študenti MAB 3

Obvodné kolo olympiády z nemeckého jazyka

obr2 obr1

Dňa 19.1. 2022 sa víťazi školského kola, Matúš Kolesár a Alexandra Lehončáková z oktávy,  zúčastnili obvodného kola olympiády z nemeckého jazyka.

Súťažilo sa dištančnou formou. Olympiáda pozostávala z čítania s porozumením, posluchu a gramatického testu. V kategórii 2B postupujú obaja naši víťazi na krajské kolo, ktoré sa bude konať 16.2.2022.

Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na obvodnom kole

                                                                              PhDr. Jana Serbinová

20220119_123810 20220119_123812 20220119_123814

Odovzávanie  ceny diváckeho hlasovania  zástupcami Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za súťaž Voda nad zlato, ktorej témou bola adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny.

Do projektu sa zapojili Samuel Šoltés, Daniel Volčko, Alex Zorvan, Denisa Vajdová, Liliana Berešová, Jessica Michaliček, študenti tretieho ročníka  v rámci predmetu Maturitná biológia

RNDr. Dagmar Ružinská

BEST IN ENGLISH

0001

Dňa 26.11. 2021 sa konala celosvetová súťaž Best in English a podľa výsledkov sa do nej zapojilo 17 223 študentov z 595 stredných škôl z 32 krajín. Výsledok jednotlivých škôl sa posudzoval podľa skóre 8 najlepších študentov danej školy.

School Name: Gymnázium Trebišov

Place World: 132

Place Country: 22

Place Region: 3

Naše top tri študentky, ktoré dosiahli vynikajúci výsledok. Veď celková víťazka dosiahla 120,5 bodov (zo 125). Teda je vidieť, že naši študenti sú šikovní a vo svete sa nestratia. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších jazykových súťažiach.

Name Last name Age   Place World:    Place Slovakia:    Points  
1.Alexandra Lehončáková 18       553          97    111,5
2.Sophia Gazdičová 18       662         118    111
3.Natália Bogdányiová 17       771         130    110,5

Šťastný nový rok 2022

„Všetkým súčasným aj bývalým učiteľom, žiakom, zamestnancom, rodičom a priateľom školy prajeme do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky, osobných a pracovných úspechov. Nech sa vám darí, radujte sa aj z malých víťazstiev a nájdite v sebe silu prekonávať prekážky “.

Po  skončení prázdnin nastupujú žiaci do škôl 10. januára 2022. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť Školským semaforom. Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška a dodržiavanie hygienických opatrení. Rodičom odporúčame, aby svoje deti pretestovali samotestami ešte pred nástupom do školy. Žiaci by sa mali testovať pravidelne dvakrát do týždňa samotestami.

 

Vianočná pošta pre seniorov

Sophi Veronika Simona1 Michal2 Michal Emka Hr Alexander Barbi Danielka1 Dominika2 vianocna-posta-2021 EmaS

Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

Už 5 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova.

Tento rok sa zapojili aj študenti 3B a vlastnoručne vyrobenými pozdravmi potešili starkých v Zariadení pre seniorov v Santovke pri Leviciach. Túto Vianočnú poštu organizuje o.z. Pohodovo a my ďakujeme za možnosť zapojiť sa do nej.

PhDr.V. Žajáková

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8.12.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 žiakom je zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa platného RH.

V jazykových školách je zabezpečené dištančné vzdelávanie poslucháčov.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company