This is default featured post 1 title

Mikuláš v škole

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

received_321161752954884received_1341708349582111received_1584040965267125received_644413843241097received_1068126183935702received_484173269675797received_2092584987592813

Možno aj Ty stráviš Vianoce spolu so svojimi starými rodičmi a obdaruješ ich niečím, čo im urobí radosť. Bohužiaľ, mnoho seniorov takéto šťastie nemá.

Zmeniť sa to rozhodol projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Kúsok sviatočnej pohody sme sa aj v tomto roku snažili priniesť seniorom v sociálnych zaradeniach SČK v Trebišove. V rámci tohtoročnej zbierky sme naplnili 50 krabíc, ktoré skrášlia sviatočné dni starším ľuďom.

Cieľom nie je darovať drahé veci, hlavnou myšlienkou je obdarovať osamelých, priniesť niečo výnimočné do často stereotypných dní seniorov, postarať sa o milé prekvapenie a potešiť ich srdiečka.

Ďakujeme všetkým študentom z triedy kvarta, dobrovoľne zapojeným študentom z tried tercia, 1.A, 1.B, kvinta, IV.A , IV. B, oktáva, ktorí sa zapojili do tejto ušľachtilej zbierky.

Mgr. Michaela Krivá

Ani tento rok nezabúdame na našich seniorov…

kolkolasky

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva vydalo aktualizovaný  Školský semafor  dňa 26.11.2021

Aktuálne znenie:  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Základné prevádzkové pokyny

Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Zamestnanci vstupujú do objektu školy v režime OTP.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.

Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha 1a: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka 

Príloha 2: Oznámenie o výnimke z karantény 

Príloha 3: Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení 

Na základe Rozhodnutia ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Webinár 2

Sexta a kvinta – 29. 11. 2021 webinár “Nenávistné prejavy na internete.”

20211129_094948 20211129_094955 20211129_095007 20211129_095542 20211129_100607 20211129_100611 20211129_100629 20211129_101152 received_354919106403973 received_399720488567877 received_619545392430915 received_898966967652102 received_1111033806304378 received_2042625695899819

 

BEST IN ENGLISH 2021

20211126_105534 20211126_105538 20211126_105542 20211126_105554 20211126_105557 20211126_105608 20211126_105614

Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnila medzinárodná online jazyková súťaž z angličtiny. Študenti si overili svoje vedomosti (gramatika a slovná zásoba) a zručnosti (počúvanie a čítanie) a ich výsledky budú porovnané so študentmi z ďalších európskych krajín. Dúfame, že naša škola bude zasa vysoko v rebríčku slovenských aj európskych škôl a študenti dokážu, že angličtinu ovládajú a patria medzi najlepších.
Mgr. Zuzana Bogdányiová

Mediálna gramotnosť

25. 11. 2021 žiaci 2.B absolvovali zaujímavý webinár Mediálna gramotnosť.

20211125_122845 received_269830058442644 received_294423475910561 received_296281012372408 received_318812016469296 received_418696446412812 received_422530642912897 received_429828765214529 received_503431343989224 received_570535654043329 received_875696423128401 received_951388499140671 received_1243344366185647 received_1259450614560195 received_4473349016115976

DOD 23. 11. 2021

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Deň študentstva – aj v dobe rúšok a obmedzení

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company