This is default featured post 1 title

SOČ

SKM_224e22050510130-1 SKM_224e22050511040-1 SKM_224e22050511050 SKM_224e22050511030

V školskom roku 2021/2022 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili 44.ročníka SOČ. Na krajskom kole našu školu v odbore matematika a fyzika reprezentoval Radoslav Szalai s témou ,,Odrezávacia rigidita a trajektória prechodu kozmického žiarenia v magnetosfére Zeme v Trebišove dňa 24. 06. 2004″. S touto veľmi zaujímavou témou sa nakoniec umiestnil na treťom mieste a len o krok mu ušlo umiestnenie na celoštátne kolo. Dostal však možnosť túto prácu prezentovať  medzi študentami vysokej školy PF UPJŠ v Košiciach na Študentskej vedeckej konferencii, čo je vysokoškolská obdoba SOČ. S jeho prácou bola porota vysoko nadšená a milo prekvapená odborným výkladom a prehľadom o problematike.

V odbore Chémia, potravinárstvo  nás s prácou ,,Štúdium adsorpcie NaBH4 u vybraných MOF zlúčenín”  reprezentovala dvojica študentiek Sophia Gazdičová a Ema Dulovičová, ktorá z krajského kola postúpila na celoslovenské kolo z 1.miesta. Celoštátne kolo sa konalo v 26. – 29.4.2022 v Bardejove. Tu sa naše študentky umiestnili na krásnom 5. mieste zo 16 prezentovaných prác.

Všetkým trom študentom ďakujeme za vzorné a úspešné reprezentovanie našej školy a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Deň narcisov

Vyzbieraná suma 1211.50 eur.
ĎAKUJEME
received_322810446581758 received_491852016012214 received_681357266508784 received_1637876973295680 received_2079319275563278

Na našej škole od začiatku školského roka pôsobí lektor anglického jazyka z USA.  Po viac ako polroku pôsobenia v našich učebniach študentky 3.B s ním urobili zaujímavý rozhovor. A Jakub Juhás z oktávy to takto pekne spracoval.

 

Zaujímavé podujatia v Košickom kraji počas ŽUPNÝCH DNÍ 

 https://www.zupnednikosickehokraja.sk/  

received_369697788423164 received_1363449174136756 received_3146701932254033

-999- Morituri te salutant

80. rokov od smutnej udalosti – prvý transport tisícky žien do Osvienčimu. Počas triednickej hodiny sa študenti KVARTY spolu s triednou učiteľkou Mgr. Michaelou Krivou a zástupkyňou školy PhDr. Janou Novákovou zúčastnili silnej výstavy pod názvom -999- Morituri te salutant – Pozdravujú ťa tí, ktorí idú na smrť.

Trebišovské múzeum si pripravilo mimoriadne silné exponáty v spolupráci s Národným múzeom Auschwitz – Birkenau. Súčasťou výstavy je aj replika vagóna používaných v transporte či 3D maketa trebišovskej synagógy. Sakrálne predmety späté so židovským náboženstvom zapožičala Židovská náboženská obec Košice.

Výstava je pripomienkou brutálnych udalostí i spomienkou na tisícky žien – hrdinky. Smutnými udalosťami nás sprevádzal historik múzea Dominik Ferenčík, ktorému touto cestou ďakujeme.

Americké centrum v ŠVK

kniznica4 knižnica5 knižnica6 knižnica7 ozobotykniznica3_Easy-Resize.comvonku_Easy-Resize.com

Dňa 20.4.2022 sme sa zúčastnili návštevy Amerického centra v Štátnej vedeckej knižnici a absolvovali sme prehliadku pamiatok mesta Košice s odborným výkladom v anglickom jazyku.

Ako prvé sme navštívili Americké centrum, kde nás oboznámili s piatimi knihami z americkej literatúry. Dozvedeli sme sa o nich nové informácie a zaujímavosti a potom to precvičili v Kahoot kvíze. Po tejto prezentácii sme mali možnosť prezrieť si priestory knižnice, zaregistrovať sa a vyskúšať si prácu s ozobotmi. Druhá skupina študentov sa naučila pracovať s katalógom a vyhľadávať v knižničných zdrojoch. 

Po návšteve knižnice nasledovala prehliadka pamiatok Košíc. Na tejto prehliadke sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o  histórii mesta, Urbanovej veži a Dóme sv. Alžbety, spievajúcej fontáne, starej radnici, mestskom erbe a kaplnke sv. Michala. To všetko v angličtine. 

Na tejto exkurzii sa nám veľmi páčilo a do knižnice sa určite ešte vrátime. Sprevádzali nás p. prof. Žajáková, Ferjová a anglický lektor Matt Morton.  

                                                                                                                  Janka, Erika a Petra z kvarty

 

Olympiáda kritického myslenia

Dňa 23.3.2022 sa konalo krajské kolo OKM. Našu školu reprezentovali študenti:

  1. kategória – Michaela Filipeková
  2. kategória - Alexandra Lehončáková, Krištof Ján Bernát, Sofia Vilusová a Alexandra Onuščáková.

Olympiáda prebiehala v troch súťažných častiach:

Prvá časť – overovanie a vyhľadávanie informácií.

Druhá časť- identifikácia logických chýb v texte a interpretácia dát z grafov a štatistík.

Tretia časť-  formulácia argumentov na určené témy.

Olympiádu vyhodnocovali akreditovaní rozhodcovia a akreditované rozhodkyne Slovenskej debatnej asociácie a 20.4.2022 zverejnili vyhodnotenie súťaže. Súťažiacim poskytnú detailnú spätnú väzbu na argumentačnú časť.

V prvej desiatke spomedzi 104 súťažiacich sa umiestnili :

Alexandra Lehončáková – 6. miesto

 Krištof Ján Bernát – 7. miesto

Ďakujeme všetkým zúčastneným a  blahoželáme k pekným výsledkom.

Školská koordinátorka súťaže, Mgr. E. Balová

Krásny úsmev, príjemný dych

received_302550962044086 received_315006924094582 received_691696302163504 received_1127629378059189 received_7241077552629842

Vzdelanie je často kľúčovým faktorom na ceste k úspechu a výnimkou nie sú ani zdravé zuby. Aj preto  sa opakovane zapájame do programu Dental Alarm, ktorý dlhé roky učí žiakov v slovenských školách, ako a prečo sa starať o svoj chrup. Našimi školiteľkami boli študentky zubného lekárstva, Natália Begalová a Katarína Vendelová z LF UPJŠ v Košiciach, ktoré šíria osvetu na školách, ktoré zastrešuje občianske združenie Zdravé ďasná.

Zapojili sme sa do programu Brusher. Je určený pre žiakov stredných škôl a pre 8. a 9. ročník základných škôl. Brusher mení pohľad tínedžerov na starostlivosť o zuby. V období života, v ktorom začínajú byť pekné zuby a príjemný dych obzvlášť dôležité, je projekt skvelou cestou k sebavedomému úsmevu.

Žiaci TERCIE a KVARTY

Co-Age Volunteers

Co-Age volunteers_photo

V priebehu posledných dvoch týždňov som mal možnosť pracovať na projekte Co-Age Volunteers, ktorý bojuje proti sociálnej priepasti medzi mládežou a staršími ľuďmi. Aktivity projektu boli  financované z programu Erasmus+.

 Tréning, ktorého sa zúčastnilo 20 ľudí rôzneho vierovyznania, národnosti a sexuality, sa konal počas dvoch víkendov – vo Viedni a v Bratislave. Obsahom bolo budovanie tímu, riadenie konfliktov, krízový manažment a samozrejme, zábava. Jeho súčasťou boli aj workshopy zamerané na rozvoj kritického myslenia, soft-skills a sebapoznávania. Ocitol som sa v novom prostredí, plnom polarity kreativity, v ktorom som zistil, že na vzdelávanie sa dá pozerať aj inak, ako na nekonečné memorovanie.

Budúcim uchádzačom vrelo odporúčam zúčastňovať sa takýchto projektov, je to možnosť, ako si zlepšiť komunikáciu v angličtine, spoznať svoje silné a slabé stránky a taktiež nadviazať kontakty po celom svete.

Ak sa vám vynorili akékoľvek otázky týkajúce sa zapojenia do projektov, neváhajte kontaktovať p.profesorku PhDr. V. Žajákovú alebo mňa, na osobnom instagrame @erik_beres)

Erik Béreš 4.B

 

DEŇ VODY 2022

Gymnázium-Trebišov-plagátreceived_340973128075177 received_388574226092023 received_393096786152150 received_500347654803456 received_695325331606615 received_925081508177564 received_1197255257477221 received_4761468787294830

 

„PODZEMNÁ VODA“ – zviditeľnenie neviditeľného

22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody v roku 1992. Aktivity v tento deň sa zameriavajú na podporu informovanosti verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

Témou dňa vody na rok 2022 „GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE“ .
Študenti maturitného ročníka sa nenechali zahanbiť a pripravili si experimenty a analýzu vzoriek vody pomocou systému Vernier aj dôkazové reakcie na prítomnosť iónov.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company