Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľka

Gymnázia Komenského 32, Trebišov

oznamuje, že od pondelka 12.10.2020 bude až do odvolania

prebiehať dištančné vyučovanie

v triedach 1.až 4. ročníka štvorročného štúdia a kvinte

a septime osemročného štúdia,

podľa platného rozvrhu hodín.

Triedy sekunda až kvarta sa vyučujú prezenčne v škole.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company